tolles video aus barcelona: trans* et Lluita

Trans en Lluita Рmanifestación octubre 2008

Site : http://www.manitransbcn.blogspot.com/